Diz Protezi Cerrahisinde Yeni Nesil Teknoloji: NAVIO Robotik Cerrahi Sistem ve Tasarımı

Diz Protezi Cerrahisinde Yeni Nesil Teknoloji: NAVIO Robotik Cerrahi Sistem ve Tasarımı

Teknoloji gelişiyor ve gelişen teknoloji her geçen gün yeni gereksinimler getiriyor. Her hasta benzersiz olduğu gibi, diz protez ameliyatlarından beklentiler de farklı olabiliyor. Bu noktada, sağlık alanındaki teknolojik gelişmeler hem hastalar hem de doktorlar için yeni fırsatlar sunuyor.

En iyiye ulaşabilmek için yeni nesil robotik cerrahi sistemler ve ameliyat planlamasında son teknoloji yazılımlar artık yetenekli cerrahların elinde. Bu yazımızda birçok eşsiz fayda sunan yeni nesil robotik cerrahi sistem NAVIO ve tasarım özellikleri hakkında merak ettiklerinizi bulabilirsiniz.

NAVIO Robotik Cerrahi Sistemi Nedir?

Yeni nesil robotik cerrahi sistem NAVIO son teknoloji yazılıma sahiptir. NAVIO, yalnızca navigasyon sistemi değil aynı zamanda cerraha ameliyat esnasında görsel ve işitsel uyarılar sağlayan, cerrahi planlama ve intra-operatif görselleştirme sistemidir. Kemik yüzeyini şekillendirmek ve eklem yüzeyini haritalandırmak için kullanılan robotik el aleti hem kullanım kolaylığı hem de akıllı donanım faydaları sağlar. NAVIO Cerrahi Sistemi, cerrahın kısmi diz protezi, patellofemoral artroplasti (PFA) ve tam diz protezi (TKA) ameliyatlarını planlamasına ve uygulamasına yardımcı olur.

 

 

NAVIO Cerrahi Sistemi, ameliyat sırasında gerçek zamanlı bilgi sağlayan ayrıntılı bir kullanıcı ara yüzü içerir.

Hasta dizinin anatomik bilgileri ve yumuşak doku dengesi hakkında veriler toplar. Elde edilen veriler sayesinde kemik yüzeyinin kontrollü şekilde çıkarılması ve bacak hizalaması gibi işlemler intra-operatif bir plana

göre yapılır.

 

NAVIO tam diz protezi uygulaması, yeniden kullanılabilir kesim kılavuzlarını, plan görselleştirme aracını ve JOURNEY II, LEGION, GENESIS II ve ANTHEM matkap kılavuzlarını içeren ek bir set gerektirir. NAVIO Cerrahi Sistem cihazları hiçbir tıbbi madde, doku veya kan ürünü içermez.

 

 

 

 

 

 

 

 

Robotik Sistemlerin Tarihçesi

Geleneksel Aletler

 

Geleneksel diz protez ameliyatlarında eklemin yeniden yapılandırılması, protezin hizalanması, kemik rezeksiyonu gibi aşamalarda manuel aletler kullanılır. Manuel aletler, bileşenleri cerrahi plana göre merkezileştiren ve hizalayan intra veya ekstramedüller hizalama çubuklarını içerir.

 

İntramedüller ve ekstramedüller hizalama kılavuzları bir kesinlik içermez, bu kılavuzlar her hastanın bireysel özelliklerine göre tasarlanmamıştır ve cerrahi plandan yanlışlıkla sapmalara neden olabilir. Bu kılavuzların kullanıldığı durumlarda, tam diz protezi ameliyatlarının yaklaşık %30'unda ve kısmi diz protezi ameliyatlarının ise %40 ila %60'ında yanlış hizalamanın meydana geldiği bildirilmiştir. Tam diz protezi ameliyatlarının %10'undan fazlasında mekanik yanlış hizalama > 3 ° bildirilmiştir, bu da protezde; daha yüksek aşınma, kötü işlev ve erken gevşeme riskini arttırır.

Bilgisayar Destekli Navigasyon

Bu sorunun önüne geçebilmek için zaman içerisinde bilgisayar destekli navigasyon sistemleri geliştirilmiştir. Bilgisayar destekli navigasyon sistemleri (CAS), hasta memnuniyetini, implantın dayanıklılığını ve fonksiyonel sonuçları artırmak için ameliyat esnasında hizalama, bileşenleri konumlandırma ve dengeleme işlemlerini iyileştirmeyi amaçlar. Bilgisayar destekli navigasyon sistemleri, daha hassas hizalama ve implant konumlandırmasına ek olarak, bileşenlerin rotasyon hatalarını azaltarak cerrahi sonuçları iyileştirmeyi sağlar. İntra-operatif bilgisayar sistemlerinin dezavantajları ise ameliyat süresinin artması, navigasyon ekipmanı için daha yüksek maliyet harcanması, görüntüleme için hastaların yüksek radyasyona maruz kalması (örneğin CT, floroskopi) ve sistemin öğrenilmesindeki zorluklardır.

 

Robotik Destekli Teknolojiler

Teknolojinin sürekli gelişmesiyle birlikte kullanılan cerrahi sistemler de hem hasta hem doktor yararına geliştirilmeye devam etmiştir. Böylece, diz artroplastisinde daha hassas kemik kesimleri gerçekleştirmek ve dizin normal kinematiğini geri kazandıracak bir hizalama yapmak amacıyla yaklaşık 20 yıl önce robotik bir bileşen eklendi. Bazı erken dönem robotik sistemlerin aşırı derecede karmaşık olduğu düşünülüyordu. Sistemler yüksek bir maliyete sahipti, cerrahi süreler çok fazlaydı ve bildirilen güvenlik endişeleri bazı sistemlerin kullanımdan kaldırılmasına neden oldu.

 

 

 

 

Günümüzde robotik cerrahi teknolojisinde önemli avantaj sağlayan geribildirim sistemi, otonom veya yarı otonom kontrolörler, cerrahın son kararı vermesine imkan sunar. Özellikle daha zorlu tek kompartmanlı diz protez ameliyatı için, implant konumlandırma ve yumuşak doku dengelemesinde doğruluk sağlar. Tam ve kısmi diz protezi için robotik sistemler, cerrahların hatadan kaçınmasına, değişkenliği azaltmasına ve daha doğal bir diz kinematiği oluşturmasına yardımcı olur.

Çalışmalarda, robotik sistemlerin kullanıldığı tam diz protezi ameliyatlarının %97'sinde ideal mekanik ekseni eski haline getirerek, geleneksel bilgisayar sistemlerinden daha yüksek doğruluk elde edildiği bildirilmiştir. Robotik sistemler, kısmi diz protezi için kullanıldığında, kısa öğrenme eğrileri ile birlikte hizalamada artan doğruluk sağlandığı gösterilmiştir.

Yeni Nesil Robotik Cerrahi Sistem NAVIO, bilgisayarlı navigasyon sisteminin temel özelliklerini, taşınabilir robotik el aletini ve hastaya özel planlamaları bir arada sunar. Dinamik bağ dengeleme, iyileştirilmiş radyografik sonuçlar ve daha iyi hizalama sayesinde minimum kemik kaybı ve kemik şekillendirmenin gerçek zamanlı görselleştirilmesi sağlanır.

Çalışmalar, robotik teknolojinin minimal öğrenme eğrisine sahip olduğunu yani bu teknolojinin hızla öğrenilebildiğini gösteriyor. Bu da demek oluyor ki, daha az deneyime sahip cerrahlar da tekrarlanabilir ve başarılı klinik sonuçları hızla elde edebilir. İlk birkaç ameliyattan sonra, cerrahi verimliliği etkilemeden, robotik cerrahi sistem ile ameliyatlar daha kısa sürede yapılabilir.

Yapılan meta-analizler, robotik cerrahi sistemin, diz protez ameliyatlarındaki geleneksel araçlardan daha doğru, kısa vadede daha iyi fonksiyonel sonuçlar ve daha doğru mekanik hizalama ile daha fazla hasta memnuniyeti elde ettiğini göstermiştir. Ayrıca, robotik sistemlerin, cerraha ameliyat esnasında geri bildirim sağlama gibi ek faydaları vardır.

Yeni Nesil Robotik: NAVIO Cerrahi Sistemi

Elde Taşınabilir Robotik Güven

NAVIO robotik el aleti, cerrah tarafından onaylanan ve hastaya özel oluşturulan plan sayesinde kemiğin belirlenen en doğru şekilde çıkarılmasını sağlar. Robotik el aletinin kesim modları kullanılarak kısmi ve tam diz prosedürleri tamamlanabilir. Planlanan kesme sınırlarının dışına çıkılırsa, kesim işlemi devre dışı bırakılabilir.

Taşınabilirlik

  • NAVIO robotik cerrahi sistem ameliyathaneler arasında veya bir başka tesise taşınabilir, esneklik ve verimlilik sağlar.
  • Basit kalibrasyon ile ameliyat merkezlerinde veya hastanelerde kullanılmak üzere tasarlanmış yeni nesil robotik cerrahi sistem NAVIO, ortopedik cerrahi bölümlerinin ihtiyaç duyduğu verimlilik talebini kolayca karşılayabilir niteliktedir.

Son Teknoloji Planlama Yazılımı

  • Bilgisayarlı Tomografiye İhtiyaç Duyulmaz

Hastanın kıkırdak ve kemiğinin 3D modeli, doğrudan yüzey haritalamasıyla oluşturulur. NAVIO Cerrahi Sistemi, yüzey haritalama işlemini bilgisayarlı tomografi taraması gerektirmeden yapar ve cerrahlara, personele ve hastalara, maliyeti artırabilecek veya ameliyatı geciktirebilecek ameliyat öncesi görüntülemeyle ilişkili ilave adımlar olmadan, hastaya özel bir plan deneyimi sağlar.

  • Uzuv hizalaması ve yumuşak doku dengesi, implant bileşeninin yerleştirilmesi sırasında cerraha kılavuzluk eder.

Cerrah Kontrollü, Hastaya Özel Planlama

Cerrahi bileşenlerin yerleşimi, sanal olarak enine kesit ve üç boyutlu yüzey görünümleri kullanılarak planlanır.

• Kayıt bilgileri, cerrahın ameliyat sırasında implant bileşenlerini sanal olarak yerleştirmesine ve ameliyat sonrası eklem gevşekliğini tahmin etmesine olanak tanır. Planlanan implant pozisyonu ve post-operatif eklem dengesini hesaplamaya yardımcı olur.  

Kemik Hazırlığı

NAVIO teknolojisi, ameliyat planına göre cerrah tarafından belirlenen kemiğin çıkarılmasını sağlar.

• Kemik rezeksiyonu, gerçek zamanlı olarak NAVIO robotik cerrahi ekranında takip edilerek cerrahın plana göre hasta anatomisini sürekli olarak değerlendirmesine olanak tanır. Tam diz protezinde görselleştirme aracı, kesi düzleminin, kemik çıkarma işleminin derinliğinin ve bileşenlerin rotasyonunun cerrahın planıyla tutarlı olduğunu doğrular.

Onay

• Post-operatif hareket açıklığı, bacağı fleksiyon / ekstansiyonda hareket ettirirken hizalama verileri toplanarak değerlendirilir.

• Varus / valgus dengesi, elde edilen bacak hizalamasını doğrulamak için değerlendirilir.

Çoklu İmplant Desteği

NAVIO cerrahi robotik sistemi, cerrah ve hasta ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kısmi ve tam diz protezinde çok sayıda öncü implant tasarımının yanı sıra robotik yardım ile yüksek doğruluk sağlar. Cerrahlar hastaları oldukları gibi değerlendirmeli ve onları tedavi etmek için ellerinde bulunan en iyi araçları kullanmalıdır.

NAVIO, JOURNEY II tam diz protezini destekler. JOURNEY II tam diz protezi, dizin anatomik şeklini ve normal diz kinematiğini yeniden üretmek için tasarlanmıştır. Böylece gelişmiş fonksiyonel sonuçlar ve yüksek hasta memnuniyeti sağlar.

JOURNEY II, Kobalt krom alaşımlarına göre aşınmaya karşı 4,900 kat daha dirençli ve en az iki kat daha sert olan OXINIUM alaşımından yapılmıştır. 

STRIDE

Yeni nesil robotik cerrahi sistem, için optimize edilmek üzere tasarlanmış STRIDE UNI'yi destekler.

ANTHEM

ZUK UNI, GENESIS II, LEGIONTM Primary, ANTHEM dahil olmak üzere güçlü bir klinik yelpazeye sahip çeşitli implant seçenekleri sunar.

Sahip olduğu son teknoloji ve tasarımıyla NAVIO Robotik Eklem Protez Sistemi, tam ve kısmi diz protez ameliyatlarında hem hastalar hem de doktorlar için daha iyi sonuçlara ulaşmayı sağlayan büyük bir yeniliktir. Çoğu zaman alışkanlıklardan vazgeçmek ve değişime uymak zor olsa da çağın getirdiği yenilikleri ve faydaları, hem hastaların hem doktorların yararına sunulması sürekli gelişim için önemli bir adımdır.

Yeni nesil robotik cerrahi sistem NAVIO hakkında daha fazla bilgi için Robotic Ortopedi Cerrahi merkezi uzman ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Robotic Ortopedi Robotic Ortopedi Robotic Ortopedi Robotic Ortopedi

Robotic Ortopedi

Robotic Ortopedi

Robotic Ortopedi

Robotic Ortopedi

Robotic Ortopedi
Robotic Ortopedi