NAVIO Robotik Cerrahi Neden Tercih Ediliyor? Yüksek Doğruluk ve Memnuniyet

NAVIO Robotik Cerrahi Neden Tercih Ediliyor?  Yüksek Doğruluk ve Memnuniyet

Yeni nesil robotik cerrahi sistem NAVIO, diz protez ameliyatlarında hem hastalar hem de cerrahlar için yenilikçi bir yaklaşımdır. Ortopedi cerrahlarının becerilerini teknoloji ile tamamlayan bu sistem sadece yüksek doğruluk ile ameliyatın gerçekleşmesine yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda hasta memnuniyetini en üst seviyelere taşıyabiliyor. Robotik cerrahi teknolojisi; cerrahi planlamadan ameliyat sonrası değerlendirmeye kadar tüm ameliyat sürecinin en hassas şekilde gerçekleşmesinde doktora rehberlik sağlıyor. Doktorlar için güven ve kolaylık sunan NAVIO robotik cerrahi sistem, dünyanın birçok yerindeki ortopedi cerrahları tarafından hasta memnuniyetini en üst seviyeye taşımak için yaygın olarak tercih edilmektedir. Yeni nesil robotik cerrahi sistem NAVIO’nun tercih edilmesinde yüksek doğruluk ve hasta memnuniyeti sağlaması önemli rol oynuyor. Bu yazımızda NAVIO robotik cerrahi sistemin, yapılan klinik çalışmalarla kanıtlanmış özelliklerini bulabilirsiniz.

NAVIO Robotik Cerrahi Sistem, hem kısmi hem tam diz protezinde yüksek doğruluk, hasta beklentilerinin karşılanması ve güvenlik sağlıyor.

Yeni Nesil Robotik Teknoloji NAVIO ile Cerrahi Verimlilik

Yeni bir cerrahi teknoloji kullanımı söz konusu olduğunda, bir cerrahın alışık olduğu geleneksel yaklaşımla aynı kolaylıkta ameliyatı gerçekleştirmesi için zaman gerekir. Bu konuda yapılan bir çalışmada NAVIO robotik cerrahi ile ilk 100 ameliyatını gerçekleştiren bir cerrahın ameliyatı gerçekleştirme süreleri analiz edilmiştir. 40 vakadan sonra NAVIO ile yapılan robotik diz protezi ameliyatının, geleneksel yöntemle yapılan ameliyatlardan yalnızca 10 dakika daha uzun sürdüğü, 80 vakadan sonra ise ortalama aynı sürede gerçekleştiği görülmüştür (1). Bu da diz protezinde robotik cerrahi uygulamasının kolay öğrenilebilir olduğunu ve yüksek düzeyde cerrahi verimlilik sağlayabileceğini göstermektedir. Benzer şekilde bir başka çalışma da yalnızca 12 prosedür sonra cerrahi sürenin belirli şekilde azaldığını göstermiştir (2).

Yeni Nesil Robotik Teknoloji NAVIO ile Daha Yüksek Doğruluk

Uzun ömürlü ve dayanıklı bir diz protezi için protezin yüksek doğrulukla hizalanması ve yumuşak doku dengelemesi çok önemlidir. Geleneksel olarak diz artroplastisi sırasında, her hasta için aynı kabul edilen bir mekanik eksen boyunca hizalama yapmak için intra ve ekstramedüller çubuklar kullanılır. Ancak bu yöntem sıklıkla hatalı yerleştirme, hasta memnuniyetsizliği ve erken dönemde başarısızlıkla sonuçlanır.

NAVIO ile gerçekleştirilen 50 tam diz protezi ameliyatında, ölçülen üç düzlemin tümünde (koronal düzlem varus/valgus açısı, sagital düzlem femoral fleksiyon açısı ve femoral rezeksiyon derinliği) doğruluğun 0,5 °/0,5 mm içinde olduğu bildirilmiştir (3).

Benzer şekilde kısmi diz protezinde de robotik cerrahinin, geleneksel ameliyatlara kıyasla önemli ölçüde yüksek doğruluk gösterdiği rapor edilmiştir. Örneğin, NAVIO robotik cerrahi ile gerçekleştirilen 23 kısmi diz protezi sonuçlarında ameliyat sonrası uzuv hizalanmasına bakıldığında aykırı değerlerin -outliers- geleneksel yönteme göre anlamlı derecede düşük olduğu görülmüştür (4).

Bu sonuçlar tam ve kısmi diz protezi prosedürlerinde NAVIO robotik cerrahi sistemin oldukça doğru ve tekrarlanabilir sonuçlara ulaşmayı kolaylaştırdığını gösteriyor.

NAVIO ve geleneksel cerrahi yöntemle yapılan kısmi diz protezi ameliyatlarında post-operatif uzuv hizalama aykırı değerlerinin yüzdesi

Yeni Nesil Robotik Teknoloji NAVIO ile Yüksek Hasta Memnuniyeti

Hastaların sadece iyi bir hizmet ve bakım görmesi hasta memnuniyeti için yeterli faktörler değildir. Hastaların ameliyattan beklentisinin karşılanması gerekir. Diz ağrılarının rahatlaması, diz işlevlerinde iyileşme, günlük rutine ve sosyal hayata hatta sportif faaliyetlere kısa sürede dönebilmek hastaların en doğal beklentileridir. Yeni nesil robotik cerrahi NAVIO ile yapılan diz protez ameliyatları, hastaların bu beklentilerini karşılamada büyük ölçüde başarı sağlamaktadır.

Çalışmalar gösteriyor ki, NAVIO ile yapılan diz protez ameliyatı sonrası hastalar, geleneksel ameliyata kıyasla spora daha hızlı dönebiliyor (5). Sadece sportif faaliyetlere dönüş değil, aynı zamanda günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirme becerisi hasta beklentilerini karşılamada önemli faktördür. Bu da, dizde hareket açıklığının iyileştirilmesi ile mümkündür. Bilgisayar destekli cerrahiye kıyasla, yeni nesil robotik cerrahi NAVIO ile ameliyat sonrası hareket açıklığında (Range of Motion) önemli bir artış olduğu kanıtlanmıştır (5).  

NAVIO ile diz protez ameliyatı sonrası spora dönme hızı %50 daha hızlı olabiliyor.

Bilgisayar destekli cerrahiye kıyasla, NAVIO robotik cerrahi ile kısmi diz protez ameliyatı olan hastalar daha erken taburcu olabiliyor.

Yeni nesil robotik cerrahinin hasta beklentilerini en iyi şekilde karşıladığını Oxford Diz Skoru sonuçları da göstermektedir. Oxford Diz Skoru (OKS), diz artroplastisi sonrası diz fonksiyonu ve ağrıyı spesifik olarak değerlendirmek için kullanılan bir testtir. Yapılan bir çalışmanın sonuçları, NAVIO ile kısmi diz protezi sonrası hastalarının ağrı seviyelerinde ve fonksiyonel yeteneklerinde önemli bir gelişme olduğu görülmekte (6).

NAVIO Robotik Cerrahi ile kısmi diz protezi ameliyatı öncesi ve sonrasında Oxford Diz Skoru değerlendirme sonuçları

Yeni Nesil Robotik Teknoloji NAVIO ile Yüksek Güvenlik

Robot destekli teknikler diz artroplastisinde cerrahi doğruluk ve hizalamada gelişmeler sağlasa da, özellikle ilk robotik teknolojilerin kullanımında görülen yumuşak doku hasarı güvenlik bakımından endişeler yaratmıştır. Bu konuya açıklık getirmek için NAVIO robotik cerrahi sistemin güvenlik profili araştırılmış ve çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Tam diz protezi için 200 hastadan oluşan bir araştırmada NAVIO robotik cerrahinin kullanımıyla ilişkili intra-operatif bir komplikasyon bildirilmemiştir (7). Sonuç olarak yeni nesil robotik cerrahi ile tam diz protezi ameliyatının, bilinen geleneksel yöntemlere göre daha fazla risk oluşturmadığı görülmektedir.

Bir diğer çalışmada diz protez ameliyatı sonrası hastalar belirli takip süresi boyunca izlenmiştir. Geleneksel yöntemle yapılan diz protez ameliyatları sonrası revizyon gerektiren durumlar yaşanırken, NAVIO robotik cerrahi ile diz protez ameliyatında revizyon ihtiyacı oluşmamıştır (4). 

Ortalama 22 ve 25 ay süreyle takipte NAVIO ve geleneksel kısmi diz protezi sonrası revizyonların yüzdesi

Her teknolojide olduğu gibi robotik cerrahinin gelişim süreci de çeşitli aşamalardan geçmiştir ve gelişim hala devam etmektedir. Yeni nesil robotik cerrahi NAVIO, bu teknolojik gelişimin son ürünlerinden biridir. NAVIO robotik cerrahinin, diz artroplastisinde yüksek doğruluk gösterdiği, az sayıda vakadan sonra bile cerrahi verimlilik sağlayabildiği yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır. Cerraha güven ve kolaylık sağlamakla kalmayıp, hastaların diz ağrısından rahatlayarak günlük yaşantılarına hızla dönmesini ve ameliyattan beklentileri en üst düzeyde sağlayabilir.

Yeni nesil robotik sistem,  gün geçtikçe gelişmeye ve memnuniyeti arttırmaya devam ederken, robotik teknolojiyle birlikte, gelişmiş yüksek özellikli protezler ve kinematik yöntem gibi ameliyat tekniklerinin birlikte kullanımı diz protez ameliyatlarında yeni bir sayfa açacaktır.

Yeni teknoloji ve teknikler hakkında daha fazla bilgi için Robotic ortopedi Cerrahi merkezi uzman ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Robotic Ortopedi Robotic Ortopedi Robotic Ortopedi Robotic Ortopedi

Robotic Ortopedi

Robotic Ortopedi

Robotic Ortopedi

Robotic Ortopedi

Robotic Ortopedi
Robotic Ortopedi