Yeni Nesil Robotik Cerrahi Sistemi Tam Diz Protez Ameliyatlarında Nasıl Fark Sağlıyor?

Yeni Nesil Robotik Cerrahi Sistemi Tam Diz Protez Ameliyatlarında Nasıl Fark Sağlıyor?

Diz eklem kireçlenmesi tedavisinde en yaygın uygulanan cerrahi işlemlerden biri olan tam diz protez ameliyatı, uzun yıllardır geleneksel ameliyat yöntemleri kullanılarak yapılmaktadır. Yaygın uygulanan bir ameliyat olmasına rağmen bazı hastaların ameliyat sonuçlarından memnun olmaması, diz protez ameliyatı gerçekleştiren her ortopedik cerrahın gözlemlediği bir gerçektir. Yapılan araştırmalara1,2 göre, hastaların yaklaşık %20’si tam diz protezi sonuçlarından memnun değildir. Geleneksel yöntemlerle tam diz protezi ameliyatı olan hastaların yaklaşık %50’sinde ise dizde hareket sorunları gibi yakınmalar devam etmektedir. 3

Oysa diz protez ameliyatı olmaya karar vermek birçok hasta için zor bir karardır ve ameliyat sonrasında her hasta en iyi sonuçlara ulaşmak ister. Yeni nesil robotik cerrahi sistemi, tam diz protez ameliyatlarında hem doktorlara hem de hastalara sağladığı faydalar ve yenilikçi teknolojisi sayesinde geleneksel ameliyat yöntemlerinde karşılaşılan sorunlara çözüm sunuyor. Peki yeni nesil teknoloji olan robotik cerrahi ile tam diz protez ameliyatı nasıl bir fark sağlıyor?

  • Tam diz protez ameliyatlarında yaşanan başarısızlıkların çoğu eklemin stabil olmaması ve dizilim sorunlarından kaynaklanır.4 Protezin diz eklemiyle olan uyumu ve stabilitesi, özellikle ameliyattan beklentisi yüksek olan hastaların memnuniyetini son derece etkilediği gösterilmiştir 5,6.  Bu beklentiyi karşılamak için geliştirilen yeni nesil robotik cerrahi sistemi NAVIO; ameliyat esnasında planlama, eklem yüzeyinin 3-boyutlu haritalanması ve eklem hareket açıklığına yönelik veri toplama özellikleri sayesinde, kemik rezeksiyonu ve dizilim aşamalarında sunduğu yüksek doğruluk sayesinde cerrahi işlemlerde kesinlik ve kolaylık sağlamaktadır 7-15.

Tam diz protez ameliyatı için yeni nesil robotik cerrahi sistem, ortopedik cerrahlara şu konularda rehberlik eder 16;

  • Her hastaya göre özelleştirilebilir planlama,
  • Ameliyat esnasında tek seferde diz ekleminin haritalanması,
  • Ameliyat esnasında eklem haritası üzerinde cerrahi planlama yapılması,
  • Planlamada protezin ekleme uyumunun dizin her açısında dijital olarak değerlendirilmesi,
  • Ameliyattaki planlama sırasında, ameliyat sonrası durumun sanal olarak değerlendirilmesi,
  • Cerrahi işleme başlanmadan ameliyat sonrası durum hakkındaki verilerin öngörülebilmesi,
  • Cerrahi sırasında kemik yüzeylerinin plana uyumlu olacak şekilde hatasız hazırlanması.

Yeni Nesil Robotik Cerrahi Sistem ile cerrahi planlamada görüntüleme yöntemlerine ihtiyaç duyulmaz.

Diğer robotik sistemlerde veya navigasyon sistemlerinde tam diz protez ameliyatı yapılırken, ameliyat öncesinde bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme yöntemlerine ihtiyaç duyulurdu. Bu radyolojik tetkikler hastaları fazla radyasyon ile karşı karşıya getiriyordu. Oysa yeni nesil robotik cerrahi sisteminin gelişmiş teknolojik özellikleri sayesinde, bu görüntüleme yöntemlerine olan ihtiyaç ortadan kalkmıştır. Ameliyat esnasında açılmış ve osteofitleri temizlenmiş eklem ve kemik yüzeylerin doğrudan haritalanması ile, hasta gerçek diz anatomisinin dijital 3-boyutlu modeli oluşturulur. Eklem yüzeyindeki dinamik yapı, yumuşak doku dengesi ve hareket açıklığı ile ilgili tüm veriler toplanır. Bu işlemler için ameliyat öncesi bilgisayarlı tomografi vb. herhangi bir radyolojik görüntüleme gerekmez. Böylece doktorlar için daha ayrıntılı bir ameliyat planı ve teknik bilgi kaynağı sağlanırken, hastalar da fazladan radyasyona maruz kalmamış olur. 17, 18

Yeni Nesil Robotik Cerrahi ile her hasta için özelleştirilebilir ve kontrollü bir planlama yapılabilir.

Geleneksel yöntemlerle tam diz protezi ameliyatı çoğunlukla her hasta için benzer şekilde uygulanır. Ancak robotik cerrahi ile tam diz protez ameliyatı implant yerleşimi ve yumuşak doku dengelemesi için hastaya özel ameliyat sırasında planlama olanağı sunar. Transvers, sagital ve koronal düzlemlerin 3-boyutlu görünümleri ile eklemi kesitsel olarak görüntülemek mümkündür. Yeni nesil robotik cerrahi, hasta anatomisine göre implantın boyu ve konumunun optimize edilmesini sağlar. Böylece her hasta için özel bir ameliyat planı oluşturulur. 19

Yeni Nesil Robotik Cerrahi Teknolojisi kemik kesim oranlarının belirlenmesinde ince hassasiyet sağlar.  

Yeni nesil robotik cerrahi ile tam diz protez ameliyatı yapılırken önemli avantajlardan biri de cerrahın elinde rahatlıkla tutabildiği ve kullanım kolaylığı sağlayan, robotik el cihazıdır. NAVIO, diz eklem protez cerrahisinde elde taşınabilir robotik el aletine sahip tek robotik sistemdir. Bu robotik cihaz üstün teknolojisi sayesinde kemik rezeksiyonu da dahil olmak üzere tüm hassas aşamalarda, cerraha görsel, işitsel ve titreşimli uyarılar vererek ameliyat planının dışına çıkılmasını önler. Böylece en yüksek kontrol ve doğruluk ile işlemlerin gerçekleşmesine imkan tanır. Bu doğruluk ve kesinliği her hastada, her seferinde aynı şekilde sağladığı için, cerraha işlemin aynı doğrulukta tekrarlanabilir olmasının güvenini verir. Kemik rezeksiyonu için ince ayarlamalar ve hassasiyete sahip birçok seçenek sunarak rezeksiyon öncesi ve sonrasında fleksiyon ve rotasyon kontrolü sağlar. 20

Tam diz protez ameliyatlarında robotik cerrahi ile ameliyat sonrası değerlendirme yapılabilir.

Robotik cerrahi teknolojisinin sağladığı önemli üstünlüklerden biri de ameliyat sırasında eş zamanlı ve tek aşamada planlama yapmayı sağlarken, ameliyat sonrası değerlendirmenin de mümkün olmasıdır. Robotik cerrahi ile tam diz protez ameliyatı sonrası dizde hareket açıklığı boyunca boşluk dengeleme karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra bacakta oluşturulan dizilimin son hali değerlendirilir ve doğrulama sağlanır. Böylece ameliyat sonrasına ilişkin değerlendirmeler yapılarak her bir cerrahi işlem yüksek kesinlik ve doğrulukla uygulanabilir.

Yapılan pek çok araştırmanın 21 da gösterdiği gibi, tüm bu üstün özellikler sayesinde, robotik cerrahi ile tam diz protez ameliyatı sonrası hastalar çok daha ağrısız ve hızlı bir iyileşme süreci yaşar ve diz protezi sonuçlarından daha fazla memnuniyet duyarlar. Yeni nesil robotik cerrahi ile diz protez ameliyatının nasıl yapıldığı hakkında daha fazla bilgiye bu yazımızdan22 ulaşabilirsiniz.

Yeni nesil teknolojisi ile NAVIO Robotik Eklem Protez Sistemi, tam ve kısmi diz protez ameliyatlarında hem hastalar hem de doktorlar için daha iyi sonuçlara ulaşmayı sağlayan büyük bir yeniliktir. Çoğu zaman alışkanlıklardan vazgeçmek ve değişime uymak zor olsa da çağın getirdiği yenilikleri ve faydaları, hem hastaların hem doktorların yararına sunulması sürekli gelişim için önemli bir adımdır.

Eklem protez cerrahisinde yeni bir adım atmak ve Yeni Nesil Robotik Teknoloji hakkında daha fazla bilgi edinmek için Op. Dr. Kayhan Turan ve Robotic Ortopedi Cerrahi Merkezi uzman ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Diz protez ameliyatında kemikte kesi yapılmadan önce, eklemde bağ dengelemesi robotik cerrahi teknolojisi ile sanal olarak planlanabilir.

Yeni Nesil Robotik Teknolojideki gelişmiş kullanıcı arayüz sayesinde kemik hazırlığı ameliyat esnasında hassas işlemler ile en doğru şekilde planlanabilir.

NAVIO Robotik Cerrahi Sistem ile yapılan tam diz protez ameliyatlarında, geleneksel ameliyatlara oranla, planlama ile uyumlu cerrahi uygulandığı ve ortalama dışında kalan değerlerin daha az olduğu görülmektedir (Bollars P vd., 2020) 23

Robotic Ortopedi Robotic Ortopedi Robotic Ortopedi Robotic Ortopedi

Robotic Ortopedi

Robotic Ortopedi

Robotic Ortopedi

Robotic Ortopedi

Robotic Ortopedi
Robotic Ortopedi